ekspertyzy dendrologiczne
nasze referencje
pielegnacja drzewostanu

06_Projekt wykonawczy zieleni ZSP Wroclaw.

Projekt zieleni, wraz z zielenią wewnątrz obiektu, przy projektowanym Zespole Szkolno - Przedszkolnym z kompleksem rekreacyjno – sportowym, ul. Róży Wiatrów, Wrocław.