ekspertyzy dendrologiczne
nasze referencje
pielegnacja drzewostanu

05_Projekt_wykonawczy_zieleni_Boleslawiec

Projekt zieleni przy budowie ogólnodostępnego parkingu na zapleczu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, ul. Łukasiewicza Bolesławiec.